F/82

Ordre-faktureringssystem for matvareprodusenter med
integrasjon til regnskapsystemer, eFaktura, mm.

Hva er F/82?

F/82 er et komplett ordre-faktureringsystem til bakerier, konditorier, catering og andre som produserer matvarer. Systemene har integrasjon til alle kurante norske regnskapsystemer og leverer eFakturaer på e2b-format til daglivarekjeder, kommuner og andre. Programmene er utviklet gjennom 25 år og benyttes daglig i over 70 bedrifter i Norge.

Systemet består av følgende moduler:

F/82 Ordre for behandling av ordrer, pakksedler, kunder og ellers det daglige arbeid i kunde-relasjoner.

F/82 Varer som håndterer det mest omkring varer og priser.

F/82 Produksjon viser den produksjonsrelaterte konsekvensen av alle innkomne og forventede ordrer.

F/82 Fakturering fakturering av alle pakksedler, samt etterfakturering, overføring til regnskap og statistikksystemer. eFakturaer, Factoring og Avtalegiro.

F/82 Statistikk for rapportering.

F/82 Etiketter utskrift av varedeklarasjonsetiketter og ordreetiketter (eskeetiketter) på A4-ark eller rull.

F/82 Admin for systemadministrasjon.

F/82 Ordre

Fleksibel ordreregistrering. Skjermbilder og rekkefølge defineres uavhengig av varenr.
+ ”import” av ordrer fra e-post
+ ”import” av ordrer fra håndterminal
+ ordre fra ”lille julaften i fjor”.

Ordrer kan registreres fram-i-tid og korreksjons-ordrer tilbake-i-tid.

Inntil 7 ordrer på skjermen samtidig.

Du styrer selv; turer og ordretyper som vises.

Enkel og valgfri ordreregistrering; ”mus-klikk + antall” eller ”varenr. + antall”.

Image

Faste ordrer hver ukedag. Også søndag om du vil.

Kopiering av ordrer fra dag til dag.

Hente ordre-antall fra i fjor (eksempelvis fra ”lille julaften”) eller forrige uke.

Midlertidige ordrer som overstyrer faste ordrer.

Retur ordrer.

Meldinger (gul lapp) til produksjon (for eks. konditor) og/eller pakke-avdeling.

”Faste merknader” som løper hver ukedag, for eksempel hver onsdag.

All prisinformasjon i ordrebildet med mulighet for overstyring av priser på ukedag og dato fra- til.

Kunde-, pris- og vareoversikter tilgjengelig hele tiden.

3 ulike pakksedler å velge mellom.
+ ”Eske-etikett” til konditor skrives parallelt med pakkseddel.

Neste-dags-leveranse på ”dagens” pakkseddel til de kunder som ønsker det.

Generer data til etikettsystem ved pakkseddel-utskrift eller ved produksjonsliste-utskirft.

Pakksedler skrives ut fra Tur og sorteres etter Kjørerute og ”Besøksnr”.

Priser på pakkseddel bestemmes pr. kunde.

Valgfri sortering av varene på pakkseddel.

Kundens varenr. i tillegg til eget varenr. på pakkseddel. Meldinger på pakksedler; reklame, vakt-telefonnr., plass for signatur og lignende.

Tilgang til alle pakksedler som ikke er fakturert. Disse kan endres og skrives ut. Alle endringer loggføres.

Egen logg som viser alle endringer etter pakking.

F/82 Varer

F/82 Varer håndterer det meste omkring varer og priser.

Inntil 18 nettopriser pr. vare. 16 tilbuds-priser/-grupper. Finner laveste pris blant prislister kunden benytter.

Spesial-priser som overstyrer tilbudspriser.

Egne prislister til privat-personer, foreninger, o.l.

Prisendringer på 8 nivåer. Dvs. varenr, undergruppe, hovedgruppe, tilbudsgrupper og lignende.

Image

Prisendringer ut fra prosent eller kr/øre.

Alle priser er datostyrt. Prisendringer kan utføres når du ønsker og iverksettes ut fra dato. ”Prøveprisliste”.

Automatisk avrunding ved prisendring.

Fast rabatt-sats pr. kunde med mulighet for unntak.

”Retur-rabatt-sats” for retur med delvis refusjon.

Adresserte prislister ut fra egne spesifikasjoner.

Valgfritt innhold av kolonner på prislistene.

Automatisk momspåslag på prislister til utsalgsteder.

Avrunding av utsalgspriser til 10, 50 og 100 øre.

Utskrift av enhetsvekter, pris.pr. kg., EAN koder.

Rabatter/avtaler på prislister.

F/82 Produksjon

F/82 Produksjon viser den produksjonsrelaterte konsekvensen av alle innkomne og forventede ordrer.

Fire ulike produksjonslister + Ny produksjonsmodul som bl.a.
- ”Hvem-skal-ha-hva” oversikt
- beregner ”batcher” ut fra ordre-kvantum,
- skriver ”Veielister” pr. ”deigtype”,
- overfører pakkedata til DISTRIB og DispoTool.

Produksjonlister på skjerm og skriver.

Produksjonslister ut fra ordrer eller pakksedler.

Gruppering av produkter på produksjonslisten.

Image

Beregning av produksjons-enheter; plater, kurver o.l.

Egne produksjonlister for etterbehandling; skjæring..

Omregning fra salgsprodukt til produksjonsprodukt; for eksempel: 4 stk. pr. pose.

Summering av flere salgsprodukt til ett prod.produkt.

Lagerbeholdning pr. produksjonsdato for utvalgte varer.

Skriver varedeklarsjonsetiketter for utvalgte varer; med valgfritt: strekkode, pakket-dato, best-før, og pris.

Etiketter med strekkoder til D-pakk og paller. (Krever program og skriver fra 3dje part.)

Pakkeliste til sjåførene pr. rute. i vare- eller kunde-rekkefølge.

Sumlister; totalt på bilen.

Kvitteringsliste; besøksliste for sjåføren.

Pakkeliste til Excel for egen redigering.

F/82 Fakturering

Fakturering av alle pakksedler, samt etterfakturering, overføring til regnskap og statistikksystemer. eFakturaer, Factoring og Avtalegiro.

Fakturering til laserskriver.

Faktura m/ giro eller blankt papir m/ egne logoer.

Utskrift til OCR bankgiro (KID-felt).

Image

5 ulike faktureringsgrupper som faktureres uavhengig; f.eks. ukentlig, månedlig, kontant og lignende.

”Egne utsalg” kan få Internordre.

Avstemming mellom pakksedler og faktura-vedlegg.

Kjedefakturering.

Alle fakturaer lagres så lenge du vil.

Datostyrte moms-satser. Momskode på hver vare.

Egen logg som viser endringer (revisjon).

Faktureringsprofiler som tildeles grupper av kunder.

Skriver vedlegg kun når det er nødvendig, Annulleringsmulighet ved feilfakturering, Avtalegiro, E2B E-faktura, factoringløsning, Mulighet for automatiske fakturapåslag, Rabatt på varegrupper, Overvåking av returgrenser med aut. justering.

Integrasjon til alle ”kurante” regnskapssystemer.

Kontering til regnskap på kunde- og varenivå.

Kontering til Avdeling.

Skiller postering av salg etter momsprosent.

”Engangskunder” kan styres til egen reskontro.

Overføring av nye kundenavn til regnskap.

Overføring til Din Bakers statistikksystem.

F/82 Statistikk

Rapportering av alt salg. Du kan spesifisere akkurat det uttrekket du ønsker; På kunde, kundegruppe, kjørerute, kjede, etc. På varenr, varegruppe eller egendefinert statistikkgruppe. På periode; helt ned på dato.

Skriv rapporten på formatet du ønsker; totalt kunder, totalt varer, spesifisert på kunder og varer, eller summert på kundegrupper. Alle rapporter kan lastes i Excel.

Statistikker for salg i år og i fjor.

Image

Statistikk pr. kunde eller kundegruppe (kjede).

Sum pr. varegruppe eller spesifisert pr. vare.

Totaler pr vare og totaler pr. kunde.

Salgstall legges ut i CSV format for import i regneark.

Splitting på tilbud og salg.

Splitting på salg og retur.

Dagsomsetning. Klar når pakksedlene er skrevet..

F/82 Etiketter

Utskrift av varedeklarasjonsetiketter og ordreetiketter (eskeetiketter) på A4-ark eller rull.

Import av vare- og kundedata fra annet system.

Image

Kontakt oss

Kontakt Teigen Programvare AS for et uforpliktende tilbud!

Kontaktskjema